4.20mm Wafer 系列

产品照片 产品型号 产品描述 间距 下板类型 Pin数量 产品状态
DS1073-01 DS1073-01 4.20mm ATX Connector V/T & R/A Type 4.20mm V/T / R/A 2*2~2*12 在售
DS1073-02 DS1073-02 4.20mm ATX Connector Crimp Type 4.20mm Crimp 2*2~2*10/3*2~3*10 在售
DS1073-06 DS1073-06 4.20mm ATX Connector V/T Square Pin Type 4.20mm V/T 2*2~2*12 在售
  • 共 3 个产品
  • 第 1 / 1 页
  • 1